【MAGAZINE】

『Hana*chu→』
2008年12月27日発売

『テレビガイド』(明治安田生命版)
2008年12月24日配布

『SEVENTEEN』
2008年12月27日発売

『Hanako』
2008年12月25日発売

『JUNON』
2008年12月20日発売

『週刊ザテレビジョン』
2008年12月17日発売

『TV LIFE』
2008年12月15日発売

『steady』
2008年12月7日発売

『オリスタ』
2008年12月5日、12日発売

『女性自身』
2008年12月2日発売

『女性セブン』
2008年11月27日発売

『女性自身』
2008年11月25日発売

『mina』
2008年11月20日発売

『Cawaii!』
2008年11月1日発売

『MONHLY VAMPS』
2008年10月25日発売

『オリ☆スタ』
2008年10月17日発売

『JUNON』
2008年10月23日発売

『PINKY』
2008年10月23日発売

『女性自身』
2008年10月7日発売

『ラブベリー』
2008年10月1日発売

『ハナチュー』
2008年10月1日発売

『MORE』
2008年10月28日発売

『JUNON』
2008年10月23日発売

『PINKY』
2008年10月23日発売

『女性自身』
2008年10月7日発売

『ラブベリー』
2008年10月1日発売

『ハナチュー』
2008年10月1日発売

『ラブベリー』
2008年10月1日発売

『ハナチュー』
2008年10月1日発売

『oricon style』
2008年9月26日発売

『anan』
2008年9月24日発売

『JUNON』
2008年9月22日発売

『日刊スポーツ』
2008年9月14日発売

『週刊ザテレビジョン』
2008年9月10日発売

『週刊朝日』
2008年9月2日発売

『スポニチ』
2008年9月2日発売

『Men's PREPPY』
2008年9月1日発売

『SEVENTEEN』
2008年9月1日発売

『Weekly ぴあ』表紙
2008年8月28日発売

『papyrus(パピルス)』
2008年8月28日発売

『Zipper』
2008年8月23日発売

『JUNON』
2008年8月23日発売

『SPA!』表紙
2008年8月19日発売

『週刊アサヒ芸能』
2008年8月19日発売

『TVブロス』連載スタート!!
2008年8月13日発売

『美人百花』
2008年8月11日発売

『小学六年生』
2008年8月2日発売

『PS』
2008年8月1日発売

『ニコラ』
2008年8月1日発売

『PINKY』
2008年7月23日発売

『Ray』
2008年7月23日発売

『女性セブン』
2008年7月17日発売

『TVガイド』連載スタート!!
2008年7月16日発売

『steady』
2008年7月7日発売

『TOKYO一週間』
2008年7月1日発売

『with』
2008年6月28日発売

『月刊ザテレビジョン』
2008年6月24日発売

『JUNON』
2008年6月23日発売

『anan』
2008年6月18日発売

『TV LIFE』
2008年6月4日発売

『SEVENTEEN』
2008年6月1日発売

『JJ』
2008年5月23日発売

『週刊女性』
2008年5月6日発売